Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thursday, August 22, 2013

Filipinas na Fangalan, Fangit at Farang tanga!Ifagfaumanhin fo ninyo ang famagat ng artikulong ito safagkat hindi ko fo makayanan ang narinig ko na tila babaguhin ang fangalan ng ating bansa at mula Pilipinas ay gagawing Filipinas.  Ano ba ang kaibahan ng dalawang ito?  May katuturan ba ang fagbabago ng fangalan?

Matagal ko nang adhikain at hinahangad na sa wakas ay mafaltan ang fangalan ng ating bansa ng sa gayon ay magkaroon tayo ng higit na dangal at fagkakakilanlan subalit hindi ito ang iniisif ko na fagbabago.  Hindi ba't iisa lang din naman ang Pilipinas at Filipinas?  Fareho itong hango kay Haring Felipe ng Esfanya na sumakof sa atin sa loob ng 300 taon, umalifin, nagfahirap at yumurak sa nafakaraming Filipino.  Ano ang ikabubuti nito?

Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) issued a resolution last April to use "Filipinas" instead of "Pilipinas," saying the new term recognizes the country's history and development as a nation.

National Artist and KWF president Virgilio Almario, a leading advocate of the change, has urged the country to also lose the name "Philippines," a vestige of American colonialism. 
Vestige of American colonialism kamo?  Eh ano kaibahan ng Spanish colonialism?  Wala naman di ba?  Kung magfafalit man tayo ng fangalan ay dafat isang fangalan na sumasalamin sa finaka ugat at fagkakakilanlan ng ating lahi.  Isang fangalan na sasalamin sa dakilang lahing ating finagmulan bago fa ang mga dayuhan at mag-aalis ng imahe ng fagkaalipin sa fagtuturo ng fangalan ng ating bansa.
Ang fangalang ito?  Bago ko sabihin ay itigil na muna natin ang "P" to "F" kasi nakakainis lang talaga.  Ang pangalang sinasabi ko ay walang iba kundi "MAHARLIKA."    Ang mga maharlika ang unang namamahala sa ating bansa bago pa man dumating ang mga kastila. Ang literal na ibig sabihin niyo ay "noble" o marangal na lahi. Kung elepante man ang ibig sabihin nito sa ibang salita, anung masama? Hindi ba at malakas ang mga elepante at tanda rin ng karangalan.

Hindi man natin lubos na napapansin pero sa mga simpleng simbolo at pagpapalit nito maaaring maibalik natin at maangking muli ang pagkatao ng ating lahi. Mas naisin ko pang tawaging isa akong Maharlika o Maharlikan kaysa isang Filipino na tanda ng pagka alipin sa Espanya at pagkawala ng pagkakakilanlan.

Wala akong nakikitang makabayang dahilan o wastong dahilan upang gawing Filipinas ang pangalan ng ating bansa pero kung Maharlika baka sakali pa.

Narito ang aking mga sinulat ukol sa pangalang MAHARLIKA:Also Visit My Other Blogs
| The News Around Us | Ordinary People, Ordinary Day |

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages