Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Wednesday, November 24, 2010

DAMASO (The Church’s Lame Opposition on Reproductive Health)

“Humayo kayo at magpakarami!” Iyan ang kataga sa Bibliya na pinagbabasehan ng pagtutol ng simbahan sa Reproductive Health Bill at sa artificial contraceptives. Ito rin ang katagang tinuran ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa kanyang pagdedesisyon na tutulan ang RH Bill.

Naiintindihan ba talaga nila ang ibig sabihin ng sinasabing “humayo kayo at magpakarami”? Ang mga katagang ito ay hindi tumutukoy sa pagpaparami ng tao sa paraang pampopulasyon kundi pagpaparami ng mga mananampalatayang Kristiyano. Nappansin ba ninyo na sinasabi ito pagkatapos ng misa? Alangan naman na ang ibig sabihin ng pari na pagkatapos ng misa ay gumawa ng bata ang mga nagsimba lalo pa at hindi naman lahat ng nandun ay may mga asawa at nasa tamang edad na.

Ang mga katagang “humayo kayo at magpakarami” ay naghihikayat sa mga mananampalataya na ikalat ang Mabuting Balita ng Panginoon sa iba pang tao at hikayatin sila na maniwala kay Kristo. Ito lamang po ang malinaw na kahulugan ng mga katagang iyon at walang kinalaman sa reproductive health o usapang pampopulasyon.

Nakakalungkot isipin na kahit ang mga pari ay ginagamit ang katagang ito. Ibig sabihin noon ay hindi nila marahil lubos na naiintindihan ang mga aral ng Bibliya. Nagtataka rin ako kung bakit ayaw nila sa RH Bill samantalang wala naming aborsyon dito.

Kung ang tinutukoy nila ay ang pagpigil sa lalaki at babae para magka anak at ang pagcondom at pagtatapon ng semilya ng lalaki, maliwanag na hindi ito abortion. Ang semilya ay isa lamang excetion ng katawan na may kakahayang makabuo ng isang bagong nilalang subalit ito ay hindi ang siyang sanggol o fetus. Kaya malaking kalokohan na sabihing ang paggamit ng condom o ng anumang artificial contraception ay parang abortion na rin.

Halos karamihan sa mga kalalakihan ay kilala si Mariang Palad, at marahil maging ang mga pari ay kilala rin ito at kanilang nakasama... wag tayong maging ipokrito at tanga! Para sa simbahan wag ninyong tularan si Padre Damaso.

Kayo ba ano ba ang pananaw ninyo ukol sa isyung ito? Sang ayon ba kayo o tutol?


Also Visit My Other Blogs
| Newz Around Us | Ordinary People, Ordinary Day |

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages