Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thursday, July 1, 2010

Panata Para sa Pagbabago: Makiisa at Lumagda

Bilang pakikiisa ng "Pagod Ka Na Bang Maging si Juan?" sa isang bagong simula ng ating bayan ay inaanyayahan ko kayong lahat na makiisa at lumagda sa Panata sa Pagbabago (click this link to sign Panata sa Pagbabago) na nasa ibaba ng post na ito. Atin pong iparating sa lahat ng ating kaibigan at kakilala at anyayahan din silang lumagda at makiisa. Magsimula tayo na pagtulungan ang pag-angat ng ating bayan.

Narito ang video at teksto ng Panata sa Pagbabago:
PANATA SA PAGBABAGO

Pilipino ako.
Namamanata ako na tutulong ako sa aking pamunuan,
Sa pagtataguyod ng marangal na pamamahala,
Sa pagpapalakas ng isang lipunang makatarungan,
At sa pagpapatingkad ng ating demokrasya,
Upang guminhawa ang pinakamamahal nating bayang Pilipinas.

Gagampanan ko ang lahat ng katungkulan ng isang mabuting mamamayan
Na kasing tindi ng paghamon ko sa aking mga pinuno
Na sumunod sa landas na matuwid
Makikipag kapit-bisig ako sa aking kapwa Pilipino
Sama-sama nating babaguhin ang takbo ng kasaysayan
Upang umiran ang kagandahang loob

Ipinangangako ko ito, sa ngalan ng aking mga ninuno at mga apo
Patnubayan nawa ng Poong Maykapal ang sambayanan

Also Visit My Other Blogs
| Newz Around Us | Ordinary People, Ordinary Day |

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages