Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Friday, July 24, 2009

Mga Kaugaliang Filipino (Filipino Values)

Sa paggalugad ko sa mundo ng Internet ay natisod ko ang listahang ito na tumutukoy sa mga dapat linangin na ugali ng isang Filipino. Ito ang mga ugaling karapat-dapat taglayin ng isang tunay na Juan dela Cruz. Subalit ang tanong nasa puso nga ba ito ng bawat Pinoy? Narito po ang listahan para sa kaalaman nating lahat...

Family Values

Galang (Respect)
Sipag (Industry)
Pagka-masinop (Frugality)
Pagka-maalalahanin (Thoughtfulness)
Bait (Kindness or good behavior)
Pagiging maaasahan (Dependability)
Pagka-masunurin (Obedience)
Paninilbihan (Servitude)

Spiritual Values

Takot sa Diyos (God-fearing)
Pagkamadasalin (Piousness)
Pagiging Pala-simba (Being a mass-goer)
Dibosyon (Devotion)
Bait (Kindness or good behavior)
Moralidad (Proper morals)

Relationship Values

Pakikipagkapwa-tao (Relationg to other people well)
Utang na loob (returning a favor)
Pakikisama (Being people oriented)
May isang salita (Having a word of honor)
Pagka-mapagkumbaba (Humility)
Pagiging maaasahan (Dependability)

Workplace Values

Sipag (Industry)
Ayos na trabaho (Being organized)
Pagka-masinop (Frugality)
Pagka-matulungin (helpfulness)
Kusa (Initiative)
Pakikisama (Getting along well)
Pagiging palangiti (Cheerfulness)
Pagiging maparaasn (Resourcefulness)
Pagiging maaasahan (Dependability)
Dunong magisip (Ingenuity)
Palabra de honor (Word of honor)
Paninilbihan (Service)
Integridad (Integrity)

Community Values

Bayanihan (Cooperation)
Paggalang sa batas (Respect for the Law)
Pagka-mapagkawanggawa (Charity)
Pakikiasama (Getting along well)
Delcadeza (Probity)
Linis ng pangalan (Clean reputation)
Integridad (Integrity)
Mroalidad (Proper Morals)


Kung susundin pala ito tila mapupuno ang langit ng mga Filipino. Ano sa palagay mo karapat-dapat ka bang tawagin na Filipino? Palagay mo ba ilan sa mga nasa pamahalaan ang may mga ganitong katangian?Also Visit My Other Blogs
| Newz Around Us | Ordinary People, Ordinary Day |

3 comments:

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages