Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Sunday, August 10, 2008

Ugali ni Juan: Paggalang sa Nakatatanda

Likas sa ating mga lahi ni Juan ang gumalang sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagmano, o pagsagot ng “po” at “opo”. Ito rin ang isa sa mga kalakasan natin na hinahangaan ng mga banyaga at nagging kahalintulad at kaiisa tayo nito ng iba pang bansa sa Silangang Asya. Subalit kung bakit nga ba ang paggalang na ito ay dahan dahan ng nawawala at napapalitan ng kawalan ng paggalang? Dahil ba sa mga ginagawa ng mga mas nakakatatanda sa atin na sa paningin natin ay mali kaya hindi na natin sila iginagalang? O dahil sa pananaw nating mga kabataan ay mayroon tayong kalayaan para gawin ang gusto natin?

Ang pagrespeto sa mga nakatatanda sa atin ay isang kalakasan na hindi natin dapat tanggalin, anupaman ang kanilang Gawain, lalo na sa ating mga magulang. Marami sa mga kabataan ngayon ang tila wala ng pakialam sa kanilang mga magulang, ikinahihiya sila at kadalasan ay halos hindi na pinakikinggan. Ako noong bata pa ako ay galit nag alit ako sa lola ko kasi malimit niya akong ipahiya, pagalitan at murahin. Lagi niya akong pinipilit na mag-aaral at kabag mababa ang aking marka sa paaralan ay kanya akong kinakastigo. Galit nag alit ako noon sa kanya at kawalang paggalang ang aking iginanti. Subalit sa paglipas ng panahon ay nalaman ko na ang mga ginawa niyang iyon ang nakapagbigay ng katatagan sa akin bilang isang tao. Kung siguro wala ang mga iyon ay madali na akong sumuko sa mga problema ng buhay lalo na’t ako ay ulilang lubos. Pinagtibay ng kanyang mga pangaral ang aking pagkatao at pinatatag ang aking mga prinsipyo.

Sa mga kabataan ngayon, iyon sana ang inyong lagging isipin. An gating mga tunay na magulang, lalo’t higit ay mahal na mahal tayo at ito ang klase ng pagmamahal na walang kondisyon. Subali’t gaya rin natin, sila ay mga tao rin na nagkakamali at may mga kahinaan. Sa mga panahong iyon lalo’t higit kailangan nila ang ating lubos na pang-unawa at pagmamalasakit. Minsan sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasasagot natin sila pero huwag tayong magtanim sa kanila ng sama ng loob sapagkat sa ayaw man natin o sa gusto sila pa rin an gating mga magulang.

Hindi lang mga magulang natin an gating dapat irespeto bilang nakatatanda sa atin. Gayun din ang ating mga guro, mga tauhan ng gobyerno at iba pang mas nakatatanda sa atin. Subalit gaya nga ng pinsipyo kong lagging sinasabi at naituro rin sa paaralan, “Ang paggalang ay hindi likas na nakukuha ng isang tao bagkus ito ay nakukuha niya sa pamamagitan ng paggalang rin niya sa iba.” Kumbaga sa Ingles, “respect begets respect”. Paano mo nga naman igagalang ang mga taong harap-harapan ng gumagawa ng mali, tulad ng mga taong gahaman sa pera at nagungurakot sa gobyerno, ng mga taong nanloloko at nandaraya ng iba, ng mga taong niyuyurakan ang iyong pagkatao. Sa mga pagkakataong ito hindi sila karapat-dapat igalang at ito rin ay hindi pagtaliwas sa ating kalakasan ng paggalang sa mga nakatatanda. Huwag tayong magdalawang-isip na labanan at bigyan ng hustisya ang mga taong biktima nila sapagkat kailanman ang mga taong kagaya nila ay hindi karapat-dapat igalang. Sila ang mga nakatatandang walang pinagkatandaan.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages