Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thursday, August 14, 2008

Ang Pamilya at ang Papel Nito sa Edukasyon

Kung pag-aaralan natin ang buhay ni Rizal at ng iba pang bayani at maging noon sigurong mga sampu hanggang labinlimang taon na ang nakalilipas, masasabi natin na ang mga unang guro ng mga bata noon ay ang kanilang mga magulang lalong-lalo na ang kanilang ina. Bilang ilaw ng tahanan siya ang nagtuturo sa kanyang mga anak ng mga unang hakbang tungo sa pagkatuto : pagbasa, pagsulat, pagbilang at iba pa. Siya ang nagbabahagi ng mga kuwento at pinapaliwanag ang mga aral na ito sa kanyang mga anak. Ang mga magulang ang nagtuturo ng mabuting asal at pagiging isang mabuting mamamayang Filipino sa kanilang mga anak.

Ang kalakarang ito ay nagsimulang mabago kasabay ng paghihirap ng ating bansa. Kasabay ng katotohanang hindi na kayang buhayin ng mga haligi ng tahanan ang kanilang pamilya kung siya lamang ang magtratrabaho. Ito ang masakit na katotohanang siyang bumasag sa magandang pundasyon ng pamilyang Filipino at naiwan ang mga anak sa mga yaya at utusan na karamihan ay wala naming pakialam sa kanila at maging sa kanilang kinabukasan.

Pagdating sa bahay ng mga pagod na pagod na magulang ay halos pagkain lang at pagtulog ang kanilang nagagawa at madalas ay iniiwan na rin sa mga yaya ang pag-aasikaso at pagbantay sa mga pang-araw-araw na gawain ng bata. Halos wala na silang panahon para kamustahin ang mga anak nila, bahaginan ng kanilang kaalaman at tulungan sa mga problema nito. Karamihan pa nga sa mga magulang ay iniuuwi maging sa bahay ang kanilang trabaho at dahil dito ay lalong nawawalan ng panahon upang asikasuhin ang kanilang mga anak.

Wala naman masamang magtrabaho at kumita ng pera, subalit ang dahilang “ginagawa naming ito anak para sa iyong kinabukasan,” ay isang malaking kalokohan! Mas mahalaga na ba ngayon ang m,ateyal na bagay at pera kaysa sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang magulang sa kanyang mga anak? Mapapalitan ba nito ang mga aral at kaalamang sana ay naibigay ng mga magulang?

Kahit ilang milyon pa ang maging kapalit ng pagkawala ng panahon ng isang magulang sa kanyang mga anak ay hindi nito mapapantayan ang pangangailangan ng mga bata na makausap siya, makasama at makadaupang palad. Kailangan ng mga batang ito ng aruga at pangaral ng kanyang mga magulang. Sabagay, pinapangaralan nga naman pala ng karamihan sa mga magulang ang kanilang mga anak. Madala ay makikinig natin ang tila trumpeting boses ng mga magulang na pinagsasabihan ang kanilang mga anak. “Sinabi nang huwag kang malikot!” “May ginagawa ako dito, ano ba?” “Yaya ang bata nga!” At sasabayan pa iyan ng palo at walang humpay na pagtatalak. Minsan hindi ko lubos maisip kung naisip ba nila na mas malaki ang masamang epekto nito kaysa kabutihan sa kanilang mga anak. Lalo na nga pag may pinag-aralan pa ang makikinig mong naghuhumiyaw ang boses ng ganito, maiisip mo kung may pinag-aralan nga ba.

Hindi naman sa nagmamagaling ako, sapagkat minsan ay nagkakaganito na rin ako, siguro nga dahil na rin sa hirap ng araw-araw na buhay at sa pagod na rin sa trabaho at sa pagkita ng pera. Pero sana naman ay mapagtuunan natin ng pansin an gating mga anak sapagkat tayo ang una at higi’t sa lahat simula ng isang magandang daan ng edukasyon para sa kanila. Marami silang maaaring matutuhan sa atin na kailanman ay hindi nila matututunan sa paaralan.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages