Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Sunday, December 30, 2007

Si Rizal, Si Kristo at Tayong Lahat

Ngayong araw na ito, Disyembre 30, isandaan at labing-isang taon na ang nakalilipas, isang bala ang tumapos sa buhay ng dakilang manunulat at henyo na nagpamulat sa kamalayan ng sambayanang Pilipino tungkol sa kanilang pagkabansa at kalayaan. Ang bayaning tinutukoy (at marahil ay alam niyo na) ay si Dr. Jose Rizal. Ngunit bagamat tinuturing na henyo (at tinitingala ng ilang naliligaw ng landas na si Kristo), si Dr. Jose Rizal ay katulad lamang natin -- isang ordinaryong Pilipino. Kung tutuusin nga, si Rizal at si Kristo ay katulad nating lahat -- mga ordinaryong tao.

Sina Rizal at Hesu-Kristo ay maituturing na mga black sheep ng kanilang panahon at ng kanilang lipunan. Si Hesu-Kristo, bagamat ibang solusyon ang nakita sa lumalalang problema ng kanyang lipunan ang nakita, siya ay di maikakailang tumayo at nanindigan laban sa pang-aapi ng naghaharing rehimen ng kanyang panahon. Ipinakita niya ang paghamong ito sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo, panggagamot, at paghihikayat sa mga tao na balikan ang diyos at tanggapin ang kaligtasang hatid niya.

Si Rizal, bagamat henyo, babaero, at ilustrado, ay hindi nangiming ipamukha sa mga Pilipino't mga dayuhan ang kalupitan ng mga Kastila sa bansa. Gamit ang panulat ay inilarawan niya ang nangyayari sa bansa at ipinakita ang ugat ng suliraning gumigipit sa sambayanan. Ang kanyang mga salita ang nagpamulat sa mga indio ng kanilang pagka-Pilipino at nagpasidhi sa kanilang paghangad na makalaya. Bagamat hindi utak ng rebolusyon ng 1896, siya naman ang puso nito, ang damdaming nagpaalab sa mga puso ng mga Pilipinong naghimagsik sa panahong yaon.

Ngunit mga ordinaryong tao lamang sina Kristo at Rizal.

Bagamat nakapanggamot at nakapagpabuhay ng patay si Kristo (hindi pa naman talaga lubusang napapatunayan ng siyensya), hindi ninais ni Kristo ni ipamukha sa sangkatauhan na siya ay diyos. Nais niyang iparating sa mga tao na gaya niya, magagawa rin ng sangkatauhan ang mga kadakilaang nagawa niya. Na kaya rin ng mga tao na alisin ang kanyang sarili sa pagkakasadlak sa kasalanan at iligtas ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagiging matuwid.

Si Rizal, bagamat ilustrado at henyo, ay hindi inilayo ang sarili niya sa kalagayan ng mga ordinaryong mamamayan. Sa pamamagitan ng kanyang panulat, ipinarating niya sa mga tao na ang kaligtasan ng bansa ay hindi nagmumula sa iisang bayani kundi sa isang bayaning sambayanan. Na kapag ang isang sambayanan ay itinuwid ang sarili nito sa pamamagitan ng edukasyon, magiging karapat-dapat silang tumanggap at sumunggab sa mga oportunidad ng pagiging malayang bansa.

Sina Rizal at Kristo -- ilan lamang sila sa mga tao na dinidiyos natin. Ngunit sa huli, tao pa rin sila. At gaya nating gawin kung anuman ang mga nagawa nila. At yun ang nais nilang ipamukha sa atin.


Editoryal ni Alang Panginoon
Mababasa rin sa http://umalohokan-online.blogspot.com

1 comment:

  1. FDA approved mens health medication viagra is not a drug to be taken lighliy you should read all about the pros and cons regarding the medication before you buy viagra! or if you would like just to read about Viagra you can visit this location!

    ReplyDelete

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages