Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Friday, December 7, 2007

Saludo sa Mga Makabayan: Monico Atienza at Rene Villanueva

Hindi ko man sila personal na kilala ay binibigyan ko sila ng isang taus-pusong pagsaludo at pasasalamat sa kanilang mga nagawa at naibigay na inspirasyon para sa ating kabataan.

Ang mga tulad nila, ay mga Pilipinong kinalimutan ang sarili at naglingkod ng tapat para sa ating bayan. Sana ay mas marami pang mga Pilipino ang maging kagaya nila.

Para sa impormasyon hinggil sa pagkamatay ni Monico Atienza bumisita DITO. Sa pagpapatuloy ng sulating ito ay isang tula mula kay G. Rene Villanueva. Salamat Mark Angeles sa pag e-mail nito.

Tagulaylay ng Republika
(Sa SONA 2006)
Rene O. Villanueva

Bawat singasing ay lagim ang hatid ng motorsiklo –
Bawat sibad: luksang-lambong sa dinahas na panimdim!
Bawat ungol ng makina ay halakhak ng salarin
Ng estadong kumukutya sa konsensiyang tumututol
Sa kawalang katarungan, kalayaang isinangla.
Itong baya’y walang habas, walang awa kung gahisin!
Ayy!

Ilang buhay pa ang dapat ibuwis ng mamamayan?
Ilang hibla ng hininga ang dagliang puputulin?
Ilang murang pangarap pa’ng papaslangin nang pataksil?
Ilang dugo ang dadanak? Ilang ulit kukutyain
Ang daing ng abang bayang walang awa kung paslangin?
Ayy! Ayy!

Bawat haginit ng punglo’y malupit na kamatayan;
Bawat sibad na palayo, nakatakas na kriminal;
Bawat taksil na harurot – pagtakas ng motorsiklo;
Bagong utang nitong buktot na gobyerno ni Arroyo!
Panibagong kasalanan sa lugaming taong-bayan,
H’wag na h’wag lilimutin: Magbabayad ang may utang!
AY! AY! AY!

Pahirin na ang panimdim: dalamhati ay tiklupin.
Di luha ang magbabangon sa pinaslang nang pataksil.
Hindi panimdim ang tugon ng nabalo’t naulila –
Kundi suklam, galit, poot: nagpupuyos, maniningil.
Lahat tayo ay tumindig at marilag na usigin;
Buktot-taksil, pagbayarin! Araw na ng paniningil!
Ay! Ay! Ay! Ayy!

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages